Weefseldonatie is een succes!

Door: Nienke Kessels & Harrie Geboers

Van november tot februari zijn we eerste pilotregio geweest van het project “Weefseldonatie in de 1e lijn – Ja”. Het is een landelijk project van de Nederlandse Transplantatie Stichting en het Nederlands Huisartsgenootschap. Nu de analyses van de eerste pilot zijn gemaakt, kunnen we stellen dat de pilot zeer succesvol was. De manier waarop huisartsen en medewerkers worden ondersteund zal nog verder worden verbeterd, maar het succes is erg groot. We geven iedereen die zich tijdens de pilot heeft ingezet voor weefseldonatie dan ook een groot compliment! Het succes is ook zodanig dat we doorgaan met de manier van werken die we ons in de pilot hebben eigen gemaakt.

Om een idee te geven van het succes: de cursussen en scholingen werden erg goed ontvangen. Er werd in groten getale aan deelgenomen. In de pilotperiode werd in de regio Noordoost-Brabant 72 keer in Callmanager vermeld dat weefseldonatie ter sprake was gebracht bij een schouw, tegen tweemaal in eenzelfde periode een jaar eerder. Het donorregister werd daarvoor in Oost-Brabant 207 keer geraadpleegd, tegen 6 maal een jaar daarvoor. Dit leidde tot 30 aanmeldingen voor weefseldonatie vanuit de posten, tegen 5 in het verleden. Uiteindelijk werden 22 donoren geaccepteerd, tegen 5 in het verleden.

Naar aanleiding van de pilot hebben we zeker nog wensen. Zo kan de vragenlijst die wordt gebruikt om na te gaan of een donor geaccepteerd kan worden veel slimmer opgesteld worden. Ook zijn chauffeurs en triagisten nog niet volledig tevreden over de werkwijze. En er is uiteraard nog de vraag hoe we de ondersteuning van de huisarts op de post kunnen uitbreiden naar de huisartspraktijken.

Dit grote succes zorgt ervoor dat Huisartsenposten Oost-Brabant en de projectleiding hebben besloten dat we de huidige werkwijze voortzetten. De pakketjes ‘Schouw’ met daarin de C-formulieren voor weefseldonatie blijven gewoon beschikbaar. Ook blijven we vanuit de triageposten het donorregister raadplegen.

Nogmaals chapeau voor alles wat is bereikt in de eerste pilot. We kunnen zo met recht zeggen: Weefseldonatie in de eerste lijn? Ja!

Related Posts