Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant 2016

We kunnen vaststellen dat 2016 een bewogen jaar is geweest. Doordat de Inspectie voor de Gezondheidszorg ons erop wees dat de kwaliteit van de calamiteitenrapportages terugliep, besloten we een aantal forse programma’s te starten.
Lees in het jaardocument 2016 over de ambitieuze doelen die we hebben gesteld voor de toekomst.

Related Posts