Uw persoonsgegevens en uw privacy

Om goede medische spoedzorg te kunnen verlenen, leggen wij gegevens over u vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Hier vindt u het privacyreglement dat bedoeld is om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Related Posts