Huisartsenposten Oost-Brabant besteedt visitevervoer uit

Begin dit jaar is het onderzoek gestart naar de mogelijkheid om het visitevervoer uit te besteden en de huidige organisatie, kwaliteit en continuïteit van het visitevervoer binnen Huisartsen Oost-Brabant. Met drie gespecialiseerde dienstverleners zijn daarover gesprekken gevoerd. Op basis van deze gesprekken heeft de ledenraad van Huisartsenposten Oost-Brabant op 8 oktober jongstleden ingestemd met het besluit van de Raad van Bestuur dat het visitevervoer met ingang van 1 januari 2019 overgaat naar Meditaxi.

Waarom uitbesteden?
Huisartsenposten Oost-Brabant is er voor het verlenen van zorg tijdens anw-uren door onze triagecentra, onze huisartsenposten en onze visiteartsen. De organisatie van het visitevervoer is eigenlijk te groot om erbij te blijven doen en te klein om zelf perfect te organiseren. Dat maakte het dus kwetsbaar. Door de uitbesteding kan de continuïteit op de langere termijn gegarandeerd worden en borgen we de kwaliteit van de dienstverlening voor de toekomst.

Wie is Meditaxi
Sinds 2001 is Meditaxi actief op het gebied van huisartsenvervoer en marktleider in Nederland. Meditaxi is onderdeel van Dutch Medical Group waar ambulancedienst Broeder de Vries en opleidingsorganisatie Dutch Medical College ook deel van uitmaken. Bij Dutch Medical Group zijn 700 mensen werkzaam en is ruim 50 jaar actief in de zorg. Meditaxi is gespecialiseerd in het vervoer en assistentie van de visiterende huisarts tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. In spoedgevallen is het van belang dat de huisarts snel ter plaatse is en medische hulp kan bieden. Een visiteauto met medische uitrusting en een goed opgeleide chauffeur zijn dan onmisbaar.

 

Op maandag 29 oktober 2018 zijn de overeenkomst tot uitbesteding en de overeenkomst voor dienstverlening getekend door de directies van Huisartsenposten Oost-Brabant en Meditaxi (van links naar rechts Jaap-Frank Ponstein, Edzard Enschedé, Harrie Geboers en Bas Rikken).

Related Posts