Per 1 januari 2018 zijn wij op zoek naar een Medisch manager (6-8 uur gemiddeld per week)

Ter ondersteuning van de post Eindhoven

Wilt u naast uw werk als huisarts ervaring opdoen in een managementfunctie bij de huisartsenpost dan ligt hier voor u de kans!

Wat houdt de functie precies in? Als medisch manager bent u samen met de manager bedrijfsvoering in deze duale management structuur verantwoordelijk voor de huisartsenpost Eindhoven. In het bijzonder voor het ontwikkelen van en het geven van uitvoering aan het medisch inhoudelijk beleid. De medisch manager valt rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en legt aan hen verantwoording af.

Van u wordt verwacht dat u onder andere:

  • een bijdrage levert aan het strategisch beleid van de organisatie;
  • samen met de manager bedrijfsvoering het jaarplan en de begroting opstelt;
  • de kwaliteit en het bewaken van de veiligheid bevordert van de dienstverlening op de post;
  • actief deelneemt aan het opstellen van meerjarenbeleidsplannen;
  • zorgt voor het organiseren en bevorderen van de betrokkenheid van de huisartsen in zowel de uitvoering als de besluitvorming van de post;
  • verantwoordelijk bent voor het realiseren van de resultaten van de post;
  • opereert binnen de vastgestelde kaders door de Raad van Bestuur en eigenaren.

U zult in deze functie zowel werkzaam zijn op het kantoor van Huisartsenposten Oost-Brabant (Bruistensingel 660, ’s-Hertogenbosch) als op locatie in Eindhoven. De meeste medisch managers zijn nu werkzaam op maandag wat maakt dat deze dag onze voorkeur geniet. Tevens vinden wij het belangrijk dat u in de regio Eindhoven, Geldrop of Helmond werkzaam bent als huisarts.

Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u dit kenbaar maken bij Bas Rikken, lid van de Raad van Bestuur a.i. Neem contact op via mail: b.rikken@hapoostbrabant.nl of telefoon: 06 22 22 09 84. Ook als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Bas Rikken.

Related Posts