Nieuw telefoniesysteem Huisartsenposten Oost-Brabant in gebruik genomen

Mensen die de huisartsenpost bellen, staan met enige regelmaat (te) lang in de wacht.  Dat is vervelend voor de patiënt, en we willen dat zo snel mogelijk verhelpen. Het is ook vervelend voor de triagist, die de patiënt graag snel en goed te woord wil staan. Maar aan dit probleem lijkt nu een einde te zijn gekomen.

Maandag 3 december en dinsdag 4 december is de communicatiesuite Vcare van Vtel geïmplementeerd op de triagecentra van Huisartsenposten Oost-Brabant. Dit telefoniesysteem is stabieler, wat ervoor zal zorgen dat de lijn veel minder vaak wegvalt.
Het was spannend of alles na een intensieve periode van voorbereidingen zou werken zoals bedacht. En dat deed het. Dit is een grote stap naar een nieuwe, moderne, telefonie- en ict-omgeving die het Huisartsenposten Oost-Brabant mogelijk gaat maken om sneller en efficiënter te werken.

Verbetering telefonische bereikbaarheid
De manier waarop de patiënt contact opneemt met Huisartsenposten Oost-Brabant blijft hetzelfde. Maar het systeem is veel gebruikersvriendelijker en toegerust om ook in de toekomst te voldoen.

Related Posts