Beëindiging niet-regulier gecontracteerde ANW-zorg per 1 januari 2019

Huisartsenposten Oost-Brabant verzorgt al enige tijd de spoedzorg tijdens de ANW–uren voor patiënten, die in (zorg)instellingen verblijven. Dit is vanuit historie en gewoonte zo gegroeid.

De Ledenraad heeft het besluit genomen om, per 1 januari 2019, definitief te stoppen met het faciliteren van spoedzorg in de ANW-uren aan patiënten (met een WLZ-aanspraak) van niet-regulier gecontracteerde (zorg)instellingen. De aanleiding daarvoor was:

  1. het tanende draagvlak onder veel huisartsen
  2. de organisch gegroeide, zeer uiteenlopende afspraken
  3. de beëindiging van de gedoogfinanciering door de zorgverzekeraars per 1 april jl.

Mocht u na 1 januari 2019 gebruik willen maken van onze dienstverlening in de ANW-uren, dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de huisarts(en) die overdag de reguliere huisartsenzorg verleent aan patiënten binnen uw (zorg)instelling. De huisartsen van de coöperatie zijn in de gelegenheid om, in gezamenlijk overleg binnen de regio, individuele afspraken te maken over het verlenen van spoedzorg in ANW-uren met door hen aan te wijzen (zorg)instellingen. Indien deze huisarts(en) de spoedzorg in ANW-uren voor uw (zorg)instelling wil (blijven) leveren, dan worden hierover met de collega-huisartsen van de post afspraken gemaakt. Pas op het moment dat met de collega’s afspraken zijn gemaakt, zal de Huisartsenposten Oost-Brabant een standaardovereenkomst aangaan met de (zorg)instelling en de huisartsen die de dagzorg verlenen. Voor de volledigheid vind je hier het in de Ledenraad vastgestelde ‘Afsprakenkader voor het leveren van niet-regulier gecontracteerde huisartsenzorg in ANW-uren door Huisartsenposten Oost-Brabant’.

Heeft u een vraag? Lees dan eerst de veel gestelde vragen en antwoorden door. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met de manager van de post van uw regio. Hieronder vindt u de namen van de managers. Neem contact op met Huisartsenposten Oost-Brabant zodat u in verbinding gebracht kunt worden met de betreffende manager. Telefoon: 088 – 8765200

 

Manager                                            Locatie
Barbara van Alebeek – van Beek    Oss, Uden en Helmond
Frederieke Berendsen                      Den Bosch en Zaltbommel
Anita Meeuws                                    Eindhoven en Geldrop

Related Posts