Huisartsenposten Oost-Brabant start met nieuw informatiesysteem

Huisartsenposten Oost-Brabant kiest voor het nieuwe huisartsenpost informatiesysteem (HAPIS) van Topicus. Het HAPIS vormt de kern van de ICT in de huisartsenpost. Doordat Huisartsenposten Oost-Brabant voor een nieuw huisartsenpost informatiesysteem kiest, creëert zij een gebruiksvriendelijkere werkomgeving die haar in staat stelt aan de huidige en toekomstige eisen en wensen te voldoen.

Voorbereidingen
De afgelopen maanden stonden in het teken van het uitvoeren van de inhoudelijke voorbereidingen voor de inrichting van het Topicus systeem. Dit is gedaan met de enthousiaste medewerking van vertegenwoordigers vanuit de organisatie.
In maart hebben alle medewerkers van Huisartsenposten Oost-Brabant trainingen gevolgd en zijn er instructiebijeenkomsten georganiseerd voor de huisartsen. Daarnaast volgt iedereen een e-learning.

Huisartsenposten Oost-Brabant is in december 2018 ook overgegaan op een ander telefoniesysteem, de communicatiesuite Vcare van Vtel. “We hebben ervoor gekozen deze systemen, Vcare en Topicus, geïntegreerd (samen) te selecteren. De optimale samenwerking tussen beide informatiesystemen zorgt ervoor dat de triagist efficiënter kan werken en de patiënt dus sneller geholpen is”, aldus de manager informatisering en automatisering van Huisartsenposten Oost-Brabant. Deze veranderingen dragen bij aan de moderne omgeving waarin Huisartsenposten Oost-Brabant werkt, die de zorg optimaal ondersteunt.

Related Posts