Cliëntenraad

De cliëntenraad van Huisartsenposten Oost-Brabant is de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënten van de huisartsenposten. Zij behartigt de belangen van de mensen vanuit haar eigen cliëntenperspectief.

Taken
De cliëntenraad praat mee over de patiëntenzorg en de ontwikkelingen binnen de huisartsenposten. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Huisartsenposten Oost-Brabant over onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten. Voorbeelden zijn:
– Samenwerking van de huisartsenpost met andere zorginstellingen.
– Privacyreglementen.
– Algemene bejegening door zorgverleners.

Jaarlijks maakt de cliëntenraad een verslag van haar activiteiten.

Voor het jaarverslag 2016 klik hier: Jaarverslag-Cliëntenraad-2016

Samenstelling

Voorzitter: Peter Kanters, Mercuriusstraat 31, 5721 BD Asten
Vice-voorzitter/secretaris: Henk Savelkouls, Stijn Streuvelslaan 14, 5242 GD Rosmalen
Ambt. secretaris:  Renée de Rooij, De Wittlaan 7, 5252 AS Vlijmen

Leden:
Letty van Broekhoven, Wegedoorn 12, 5666 AV Geldrop
Stef van Dieten, Vijverlaan 19, 5691 ER Son
Jeanne van der Leest, Vlasstraat 3, 5403 PE Uden
Lode Vanderhallen, Beryl 6, 5629 GG Eindhoven
José Volleman, Schuttershof 17, 5324 EV Ammerzoden

Suggesties voor de raad?
Via de cliëntenraad zijn er mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen bij de huisartsenposten om daarmee, indien nodig, de positie van de cliënt te versterken. Hebt u ideeën over de huisartsenzorg en wilt u graag meepraten dan nodigen wij u uit om contact op te nemen. U kunt de cliëntenraad het gemakkelijkst via e-mail bereiken.

Het postadres is:
Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant
Postbus 3274
5203 DG ‘s-Hertogenbosch