Cliëntenraad

De WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) bepaalt dat de zorgaanbieder een cliëntenraad moet instellen. Het uitgangspunt is om de medezeggenschap van cliënten (patiënten), 1,2 miljoen in onze regio, zo laag mogelijk in de organisatie te realiseren.  Onze cliëntenraad bestaat uit 7 personen en is een gesprekspartner van de Raad van Bestuur van de Huisartsenposten Oost-Brabant. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over zaken die met de organisatie en de zorgverlening op de huisartsenposten te maken hebben. Op deze manier denken en praten we mee over belangrijke zaken voor patiënten. Wij maken ons vooral sterk voor de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten die een beroep doen op de Huisartsenposten Oost-Brabant in de avond, nacht, weekenden en op feestdagen. In dit kader bezoeken we de triage- en huisartsenposten.

Jaarlijks maakt de Cliëntenraad een verslag van haar activiteiten.

Voor het jaarverslag 2017 klik hier: Jaarverslag-Cliëntenraad-2017

Voor het jaarverslag 2018 klik hier: Jaarverslag-Cliëntenraad-2018

v.l.n.r. Lode Vanderhallen, Henk Savelkouls, Stef van Dieten, Letty van Broekhoven, Peter Kanters, Mariette van Mackelenbergh

Samenstelling per 1 januari 2020

Voorzitter
Peter Kanters

Vicevoorzitter/secretaris/penningmeester
Stef van Dieten

Ambtelijk secretaris
Renée de Rooij

Leden
Letty van Broekhoven
Jan van den Elzen
Mariette van Mackelenbergh
Lode Vanderhallen
Vacature

Suggesties voor de raad?
Via de Cliëntenraad zijn er mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen bij de huisartsenposten om daarmee, indien nodig, de positie van de cliënt te versterken. Hebt u ideeën over de huisartsenzorg en wilt u graag meepraten dan nodigen wij u uit om contact op te nemen. U kunt de cliëntenraad het gemakkelijkst via e-mail bereiken.

Het postadres is:
Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant
Postbus 3274
5203 DG ‘s-Hertogenbosch