Onderzoek Huisartsenposten

Huisartsenposten Oost-Brabant voert periodiek onderzoek uit of neemt deel aan (wetenschappelijk) onderzoek met als doel het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg op de huisartsenposten. Alle gegevens worden daarbij anoniem verwerkt.

Patiëntervaringen

Het meten van ervaringen van patiënten die gebruik maken van de huisartsenposten wordt periodiek uitgevoerd. Patiënten die in een bepaalde periode gebruik maken van de huisartsenpost, kunnen achteraf benaderd worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau.