Een compliment ?

Op de huisartsenpost doen we ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.  Bent u tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag! U kunt HIER uw compliment geven.

Klachten

Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze op de post, dan kunt u dit het beste op het moment zelf bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Zo niet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. Klik HIER om een klachtenformulier in te vullen.

De klachtenfunctionaris:

  • bespreekt samen met u de klacht en geeft u informatie en advies
  • bespreekt hoe de klacht voor u het beste kan worden behandeld
  • kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent.
  • kan u informeren over verdere klachtbehandelingsmogelijkheden indien de bemiddeling  niet naar tevredenheid is verlopen

Wij streven naar een snelle afhandeling van uw klacht, uiterlijk binnen twee maanden.

Klacht schriftelijk of mondeling indienen
Wilt u uw klacht toch liever schriftelijk of telefonisch indienen? Dan kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken:

Huisartsenposten Oost-Brabant
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 3274
5203 DG ’s-Hertogenbosch
Tel: 088 – 876 52 00

Ondersteuning bij klacht:
U kunt behalve bij onze klachtenfunctionaris ook voor ondersteuning of informatie terecht bij Adviespunt Zorgbelang. Dit is een onafhankelijke organisatie die u gratis helpt bij de klachtenprocedure.
Adviespunt Zorgbelang is van 09.00 uur tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar op 0900 – 243 70 70 (10 cent per minuut). Klachten melden of vragen stellen kan ook via de website van Adviespunt Zorgbelang.