Een compliment ?

Op de huisartsenpost doen we ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.  Bent u tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag! U kunt HIER uw compliment geven.

Klachten

Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze op de post, dan kunt u dit het beste op het moment zelf bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Zo niet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. Klik HIER om een klachtenformulier in te vullen.

De klachtenfunctionaris:

  • bespreekt samen met u de klacht en geeft u informatie en advies
  • bespreekt hoe de klacht voor u het beste kan worden behandeld
  • kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent.
  • kan u informeren over verdere klachtbehandelingsmogelijkheden indien de bemiddeling  niet naar tevredenheid is verlopen

Wij streven naar een snelle afhandeling van uw klacht, dat houdt in binnen 6 weken. Dit termijn mag met 4 weken verlengd worden.

Klacht schriftelijk of mondeling indienen
Wilt u uw klacht toch liever schriftelijk of telefonisch indienen? Dan kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken:

Huisartsenposten Oost-Brabant
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 3274
5203 DG ’s-Hertogenbosch
Tel: 088 – 876 52 00

Wil je onafhankelijk advies bij het afhandelen van je klacht?
Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) biedt een luisterend oor, informatie en advies als je een vraag of klacht hebt over de zorg. Je kunt het LMZ bellen, het contactformulier invullen of een brief schrijven. Het LMZ lost je klacht niet op. Dit is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder zelf.

Wat doet het LMZ?
Zij denken met je mee over de mogelijkheden die je hebt om de klacht op te lossen. Zij geven je een passend advies. Ze vragen je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, en de gegevens van de zorgaanbieder waarover je een klacht hebt. (Je bent niet verplicht deze gegevens aan ze door te geven).

Hier vindt u de Klachtenregeling van Huisartsenposten Oost-Brabant.