Vragen & Antwoorden

Wat zijn de openingstijden van de huisartsenpost?
Op werkdagen vanaf 17.00 uur tot de volgende morgen 08.00 uur, tijdens de weekenden van vrijdag 17:00 uur tot maandag 08.00 uur en op feestdagen van 08.00 uur tot de volgende dag 08.00 uur.
Als ik overdag geen tijd heb om naar mijn huisarts te gaan, kan ik dan bij de huisartsenpost terecht?
Nee, de huisartsenpost is bedoeld voor spoedeisende gezondheidsklachten die niet kunnen wachten. Er is op de huisartsenpost te weinig capaciteit voor zaken die kunnen wachten tot de gewone openingstijden van de praktijk van uw huisarts.
Wanneer bel ik de huisartsenpost en wanneer ga ik naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis?
De huisartsenpost is er voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor u anders uw huisarts zou bellen. De Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis is bedoeld voor ernstige situaties, waarbij inzet van een medisch specialist nodig is. Bij twijfel belt u eerst de huisartsenpost.
Let op: heeft u ’s avonds, ’s nachts of in het weekend dringende medische klachten die te maken hebben met een lopende behandeling in het ziekenhuis, neem dan géén contact op met de huisartsenpost maar met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis waar u onder behandeling bent.
Waarom moet ik eerst bellen?
De huisartsenpost verleent uitsluitend spoedeisende hulp. Daarom stelt de doktersassistent u een aantal vragen over uw spoedeisende gezondheidsklachten. Daarna beslist de assistent, vaak in overleg met de huisarts, welke hulp hoe snel nodig is. Als het nodig is wordt er direct een afspraak ingepland bij de voor u meest gunstig gelegen huisartsenpost.
Krijg ik de huisarts aan de lijn?
Nee. De telefoon wordt opgenomen door een speciaal opgeleide doktersassistent/triagist. Deze geeft u een goed advies. Het advies wordt altijd gecontroleerd door de huisarts. De assistent maakt afspraken voor een bezoek aan de post of een doktersvisite bij u thuis.
Ben ik meteen aan de beurt op het spreekuur?
In principe wel, omdat de afspraak al aan de telefoon wordt ingepland. Maar een afspraak vóór u kan uitlopen en er kan een acute hulpvraag tussendoor komen. Dan moet u (even) wachten. De doktersassistente kan meestal wel inschatten hoe lang de wachttijd is.
Waarom duurt het soms zo lang voordat ik de doktersassistent aan de lijn krijg?
Vooral op zaterdag en zondag kan het erg druk zijn. Soms zijn alle assistenten tegelijk in gesprek. U wordt dan ‘in de wacht’ gezet. Door uw gesprek met de huisartsenpost voor te bereiden helpt u mee de wachttijden kort te houden. Zo kunt u vooraf vast de gegevens noteren van de persoon voor wie u belt (geboortedatum, naam, verzekeringsgegevens, namen van gebruikte medicijnen).
Ik ben doof of slechthorend. Hoe kan ik contact opnemen met de Huisartsenpost?
Als u een auditieve beperking of een spraakbeperking heeft, kunt u de huisartsenpost bellen via KPN Teletolk* (www.kpn.com/teletolk). Dit is een tekst- en beeldbemiddelingsdienst waardoor doven, slechthorenden, mensen met een spraakbeperking en horenden met elkaar bellen. Wanneer u niet (meer) in staat bent om gebruik te maken van reguliere telefonie, kunt u gebruik maken van deze bemiddelingsdienst.

Hoe werkt het?
U heeft als gebruiker speciale software nodig om via KPN Teletolk te bellen, zogeheten  Total Conversation software**. U kunt downloaden op uw computer, tablet en/of smartphone via een van de aanbieders van deze software. Na installatie kunt u naar ieder gewenst telefoonnummer bellen (met uitzondering van 0906- en 0909-nummers). Per gesprek kiest u voor tekstbemiddeling of beeldbemiddeling.

Tekstbemiddeling
Tekstbemiddeling houdt in dat u typt wat u wilt zeggen. De medewerker van KPN Teletolk leest dit voor aan de horende persoon. De horende persoon heeft geen speciale telefoon of software nodig en kan gewoon terugpraten.

Beeldbemiddeling
Kiest u voor beeldbemiddeling dan gebeurt er hetzelfde, maar dan met gebaren. Een geregistreerde tolk gebarentaal zorgt voor het omzetten van de gesproken taal naar gebarentaal en andersom.
Bij beide mogelijkheden kunt u ervoor kiezen om zelf te spreken in plaats van te typen. Wilt u meer informatie over KPN Teletolk, bekijk dan de informatieflyer en het filmpje waar een goede impressie wordt gegeven.

*) KPN Teletolk is ontwikkeld in 2013 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken na een wijziging in de Telecomwet.

**) Aanbieder Signcall geeft aan dat hun software voor mensen met een auditieve beperking wordt vergoed door alle zorgverzekeraars in Nederland. De software komt niet ten laste van het eigen risico van de verzekerde. Voor informatie over vergoeding van andere software kunt u het beste contact opnemen met de betreffende aanbieders én met uw zorgverzekeraar.

Waarom stelt de triagiste standaard vragen over kinderen?
Huisartsenposten Oost-Brabant vindt de veiligheid en gezondheid van kinderen tot 18 jaar heel belangrijk. Daarom zijn we extra alert op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling.Bij alle kinderen die de huisartsenpost bezoeken, zal de huisarts of verpleegkundige een aantal standaard vragen stellen. Ook kan soms een kort lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Uw kind wordt dan bekeken op eventuele verwondingen. U mag tijdens het onderzoek bij uw kind blijven en de bevindingen worden altijd met u besproken.
Zorgen over uw kind
Door de uitkomst van het medisch onderzoek, of de antwoorden op de vragen, kan bij de huisarts het vermoeden ontstaan dat er problemen zijn in de thuissituatie van uw kind. De huisarts zal zijn zorgen dan met u bespreken en samen met u naar oplossingen zoeken.
Contact met andere hulpverleners
Door gebruik te maken van deze methode proberen we vroegtijdig probleemsituaties thuis of in de woonomgeving op te sporen. Ze kunnen we kinderen en hun ouders en verzorgers hulp aanbieden, bijvoorbeeld door te verwijzen naar een andere hulpverlener. De eigen huisarts krijgt ook altijd bericht over het contact van uw kind met de huisartsenpost en wat daar met u is besproken. U kunt ook zelf contact opnemen met het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Veilig thuis’: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of BEL GRATIS: 0800-2000 (dag en nacht, ook in het weekend).
Dekt de basisverzekering de kosten van medische hulp door de huisartsenpost?
Ja. De basisverzekering dekt de kosten van de huisarts en dus ook van de huisarts op de huisartsenpost.
Ik heb alleen met de doktersassistente gesproken en toch krijg ik een rekening. Waarom?
’s Avonds, ’s nachts en in de weekenden zit er een team klaar van doktersassistenten/triagisten en een huisarts. Er staat een visiteauto met chauffeur gereed voor consults aan huis. Er worden dus kosten gemaakt om spoedeisende hulp te kunnen bieden. Soms hoeft u niet naar de post te komen en volstaat een telefonisch advies. Dan worden de kosten van dat advies in rekening gebracht.
Ik ben verzekerd, maar ik heb toch een rekening ontvangen. Hoe kan dat?
Waarschijnlijk beschikt ons systeem niet over uw correcte verzekeringsgegevens. Neemt u contact op met onze financiële administratie om uw gegevens te controleren.
Wie bepaalt hoe hoog de rekening is?
Dat doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit landelijke orgaan stelt de tarieven voor instellingen in de gezondheidszorg vast. De NZa bekijkt ieder jaar welke tarieven de huisartsenpost moet hanteren. De tarieven kunnen per huisartsenpost verschillen.
Ik ben het oneens met de hoogte van de rekening. Wat kan ik doen?
De huisartsenpost kan niets veranderen aan de hoogte van uw rekening. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt ze vast.
Waarom een 0900-nummer?
Het gebruik van een betaalnummer heeft voordelen in geval van een storing. Het herstellen van een 0900-nummer heeft bij KPN een hoge prioriteit. Hierdoor wordt de tijd dat het nummer van de huisartsenpost bij een eventuele storing onbereikbaar is, zo kort mogelijk gehouden.
Hoe snel kan de huisarts bij mij zijn?
Op alle huisartsenposten staan visiteauto’s. Als het medisch noodzakelijk is, kan de huisarts binnen een kwartier bij u zijn. De auto rijdt dan met blauw zwaailicht. Visites aan patiënten die minder spoed eisen, kunnen langer wachten.
Is de huisarts uitgerust voor Spoedhulp?
De auto van de huisartsenpost is uitgerust voor het verlenen van spoedhulp en beschikt over allerlei medische apparatuur hiervoor, zoals een beademingsapparaat en een defibrillator. Indien nodig vraagt de huisarts assistentie van de ambulancedienst.
Ik heb geen vervoer naar de huisartsenpost. Kan de huisarts naar mij toe komen?
Nee, als u zelf geen vervoer heeft, kunt u bijvoorbeeld familie of buren vragen, of een taxi bellen.
Mijn medicijnen zijn op. Kan ik een herhalingsrecept via de huisartsenpost krijgen?
Normaal gesproken vraagt u een herhalingsrecept aan uw eigen huisarts. Alleen in geval van nood kan een huisarts op de huisartsenpost een herhalingsrecept voorschrijven. Deze schrijft dan zoveel medicijnen voor als u nodig heeft tot het volgende spreekuur van uw eigen huisarts.
Is er een apotheek bij de huisartsenpost?
In Uden is de dienstapotheek, RegioApotheek, gevestigd in Bernhoven, naast de hoofdingang van het ziekenhuis.
In Oss is de Burcht-Apotheek Gilissen de dienstapotheek voor de regio Maasland.
In ‘s-Hertogenbosch is een dienstapotheek waar de posten Den Bosch en Zaltbommel gebruik van maken.
In Eindhoven, Helmond en Geldrop is er een dienstapotheek gevestigd in het Ziekenhuis, naast de post. In deze apotheek kunt u de medicijnen halen die de huisarts op de post heeft voorgeschreven. Meer informatie vindt u bij apotheken.
Zijn mijn medische gegevens beschikbaar op de huisartsenpost?
Huisartsenposten Oost-Brabant en huisartspraktijken in de regio zijn bezig met ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Hierdoor kan een huisarts op de huisartsenpost snel actuele medische gegevens van een patiënt opvragen en inzien. Lees meer over uw medisch dossier. Het kan nog geruime tijd duren voordat de medische gegevens van alle patiënten beschikbaar zijn op de huisartsenpost. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat huisartsen met verschillende computersystemen werken.
Neemt de huisartsenpost telefoongesprekken op en mag dat?
Ja. De huisartsenpost neemt alle gesprekken op en bewaart deze voor een periode van vijf jaar. Gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat de assistente de telefoon opneemt tot het moment dat de assistente of de huisarts de verbinding verbreekt. Hiervoor gelden zowel wettelijk als intern strikte regels. Ook voor het terugluisteren van gesprekken gelden strenge voorwaarden.
Waarom neemt de huisartsenpost telefoongesprekken op?
1. als hulpmiddel om de kwaliteit van onze telefonische contacten te verbeteren; 2. als informatiebron, wanneer een patiënt een klacht over onze dienstverlening heeft.
Krijgt mijn eigen huisarts informatie over mijn contact met de huisartsenpost?
Ja. De huisartsenpost stelt uw eigen huisarts de volgende werkdag op de hoogte van uw contact met de huisartsenpost.
Ik heb geen eigen vervoer. Kan de dokter naar mij toe komen?
Geen vervoer is geen reden voor de huisarts om een huisbezoek af te leggen. Alleen als u om medische redenen niet naar de post kunt gaan, komt de visite-arts aan huis. In andere gevallen moet u zelf voor vervoer zorgen.
Is de huisarts goed uitgerust voor spoedhulp?
Ja. De auto van de huisartsenpost is uitgerust met allerlei medische apparaten voor spoedhulp, zoals een beademingsapparaat en een defibrillator. Indien nodig vragen wij assistentie van de ambulancedienst.
Hoe snel kan de arts van de huisartsenpost bij mij komen?
Als de situatie levensbedreigend is, krijgt u voorrang. De huisarts doet er dan alles aan om zo snel mogelijk bij u te zijn. Zo nodig schakelen wij meteen een ambulance in.
Wanneer bel ik de huisartsenpost en wanneer ga ik naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis?
De huisartsenpost is er voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor u anders uw huisarts zou bellen. De Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis is bedoeld voor ernstige situaties, waarbij inzet van een medisch specialist nodig is. Bij twijfel belt u eerst de huisartsenpost.