Over Huisartsenposten Oost-Brabant

Huisartsenposten Oost-Brabant is een instelling voor gezondheidszorg die gedurende avond, nacht en weekend garant staat voor de continuïteit van niet uitstelbare huisartsenzorg voor patiënten van aangesloten huisartsen en aan patiënten die tijdelijk in het werkgebied verblijven. Onder het motto: ‘Bij spoed helpen wij u direct (wat kan wachten moet wachten)’ leveren we zorg. De primaire zorgvraag van de patiënt staat centraal. Bijna 600 huisartsen zijn aangesloten bij Huisartsenposten Oost-Brabant.

De zorg wordt verleend vanuit vijf plaatsen: Eindhoven, Geldrop, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Uden. De spoedposten zijn gevestigd in het ziekenhuis, naast de Spoedeisende Hulp, waar nauw mee wordt samengewerkt. Het verzorgingsgebied telt ruim 1,2 miljoen inwoners.

Hoofdkantoor

Het hoofdkantoor is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Hier ondersteunen 35 mensen de organisatie met HR, Financiën, Administratie, Secretariaat, ICT, Communicatie en Kwaliteitszorg.
Patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben, bellen altijd eerst een van de twee triagecentra, in Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch.

Werkwijze

Teams van huisartsen, assistent verpleegkundigen en chauffeurs leveren gedurende avond, nacht en weekend acute huisartsenzorg aan patiënten van aangesloten huisartsen en aan patiënten die tijdelijk in het werkgebied verblijven. De huisartsen houden spreekuur, vervullen de rol van supervisor op de post, zijn beschikbaar voor telefonisch consult en leggen visites af.

Het eerste contact van patiënten met de Huisartsenposten Oost-Brabant is altijd telefonisch. Op de triagecentra in Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch komen alle telefoontjes binnen bij de triagisten. De triagisten schatten telefonisch in wat de urgentie is en bepalen hoe en door wie de patiënt het beste en snelste geholpen kan worden. Na een deskundige beoordeling krijgt de patiënt een telefonisch advies of wordt hij geholpen door de huisarts of specialist. Zo krijgt de patiënt de hulp die het beste past bij zijn zorgvraag.

Steeds betere zorg

Onder het motto ‘Steeds betere zorg’ werkt Huisartsenposten Oost-Brabant continu aan zorg van een hoogwaardig niveau tegen aanvaardbare kosten. Door een constante focus op de kwaliteit van de geboden zorg willen we bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in het algemeen. Hierbij staat het belang van de patiënt centraal. Patiëntveiligheid is een belangrijk speerpunt binnen het kwaliteitsbeleid.
Huisartsenposten Oost-Brabant is een transparante organisatie en legt zowel naar binnen als naar buiten verantwoording af over het gevoerde beleid en de zorg.

Klik hier voor het jaarverslag 2022