Uw medisch dossier

De huisartsenpost registreert iedere medische hulpvraag in een systeem. Heeft u contact gehad met de huisartsenpost, dan sturen wij na afloop van de dienst een bericht naar uw eigen huisarts. Uw arts weet dan wat de huisartsenpost voor u heeft gedaan. Dit verslagje wordt door uw eigen huisarts toegevoegd aan uw medisch dossier. Ook worden alle telefoongesprekken ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden opgenomen.

Meer informatie, betere zorg

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een ‘vreemde’ arts, een onbekende apotheek of op de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener uw patiëntgegevens kan inzien en snel een beeld kan vormen van uw gezondheidssituatie. Daarvoor is het wel nodig dat gegevens kunnen worden uitgewisseld.

In de regio sluiten huisartsen en apothekers zich aan bij het LSP. Het LSP staat voor Landelijk SchakelPunt en is de zorginfrastructuur van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Met dit computersysteem kunnen huisartsen en assistenten op de huisartsenpost op een veilige manier een samenvatting van uw medische gegevens opvragen.

Uw gegevens delen

Vanaf 2013 mogen uw huisarts en apotheek uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u hen daar vooraf toestemming voor geeft. Andere zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.

Toestemming geven

Via de website ikgeeftoestemming.nl kunt u toestemming geven. U kunt uw gegevens invullen en versturen met DigiD per sms. U kunt ook het formulier printen en aan uw zorgverlener geven.

Meer informatie

De huisartsenpost is ook aangesloten bij het LSP omdat wij het van essentieel belang vinden dat medische informatie ook juist buiten kantooruren is in te zien. Huisartsenposten Oost-Brabant promoot dit en ondersteunt die promotie met een eigen folder en een formulier ‘Toestemmingsregistratie patiënten‘.