Klacht, compliment of suggestie

Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze op de spoedpost, dan kunt u dit het beste op het moment zelf bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Zo niet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost.

De klachtenfunctionaris:

  • bespreekt samen met u de klacht en geeft u informatie en advies
  • bespreekt hoe de klacht voor u het beste kan worden behandeld
  • kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent
  • kan u informeren over verdere klachtbehandelingsmogelijkheden indien de bemiddeling niet naar tevredenheid is verlopen

Wij streven naar een snelle afhandeling van uw klacht, dat houdt in binnen 6 weken. Deze termijn mag met 4 weken verlengd worden.

Wanneer u tevreden bent over onze dienstverlening dan horen we dat ook graag. Of vindt u dat we bepaalde zaken wellicht anders aan zouden kunnen pakken, dan zijn we daar ook graag van op de hoogte. Klik op de knop hieronder om een klacht, compliment of suggestie achter te laten.


Incidentmelden huisartsen en ketenpartners

Bent u huisarts of ketenpartner en wilt u een incident melden? 

Als huisarts of ketenpartner kan je via een deze link een incident melden


Als patiënt kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen

Wilt u uw klacht schriftelijk. Dan kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken:

Huisartsenposten Oost-Brabant
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 3274
5203 DG ’s-Hertogenbosch

Hier vindt u de Klachtenregeling van Huisartsenposten Oost-Brabant.