Klachten

Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze op de post, dan kunt u dit het beste op het moment zelf bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Zo niet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost.

De klachtenfunctionaris:

  • bespreekt samen met u de klacht en geeft u informatie en advies
  • bespreekt hoe de klacht voor u het beste kan worden behandeld
  • kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent
  • kan u informeren over verdere klachtbehandelingsmogelijkheden indien de bemiddeling niet naar tevredenheid is verlopen

Wij streven naar een snelle afhandeling van uw klacht, dat houdt in binnen 6 weken. Deze termijn mag met 4 weken verlengd worden.

Bent u patiënt en wilt u een klachten indienen? Klik dan hier.

Klacht schriftelijk of mondeling indienen

Wilt u uw klacht toch liever schriftelijk of telefonisch indienen? Dan kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken:

Huisartsenposten Oost-Brabant
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 3274
5203 DG ’s-Hertogenbosch
Tel: 088 – 876 52 00

Hier vindt u de Klachtenregeling van Huisartsenposten Oost-Brabant.

Incidentmelden huisartsen en ketenpartners

Ben je huisarts of ketenpartner en wil je een incident melden? 

Als huisarts of ketenpartner kan je via een deze link een incident melden