?>

Missie en visie

Bij spoed helpen wij u direct. Wat kan wachten, moet wachten.

Dit uitgangspunt resulteert in de volgende missie:
– Wij bieden zorg voor huisartsgeneeskundige, niet uitstelbare vragen in de avond-, nacht-, weekenduren.
– Wij zijn de veiligste HAP van Nederland.
– Wij zorgen ervoor dat huisartsen en medewerkers daarin met plezier werken.
– Wij hebben een werkwijze die duidelijk en transparant is voor de patiënt.
– Wij hebben een cultuur van continu leren en verbeteren.
– Wij voeren dit uit tegen maatschappelijk aanvaardbare en reële kosten.

In onze visie hebben we uitgewerkt hoe we dit willen bereiken:
– We blijven voortdurend het primaire proces en de ondersteuning van het primaire proces optimaliseren.
– We sluiten aan bij de ontwikkelingen in de acute zorg zodat continuïteit en beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige spoedzorg blijft.
– Om daarbij het juiste personeel te kunnen inzetten, dienen we een aantrekkelijke werkgever te zijn, die duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel heeft.
– Dat kunnen we alleen als we optrekken met onze partners in de keten t.b.v. de inrichting acute zorg.
– Wij zijn ervan overtuigd dat dit geheel zorgt voor een toekomstbestendige spoedzorg in Oost-Brabant en dat deze spoedzorg past binnen de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde.