Hoe snel kan de arts van de huisartsenpost bij mij komen?

Als de situatie levensbedreigend is, krijgt u voorrang. De huisarts doet er dan alles aan om zo snel mogelijk bij u te zijn. Zo nodig schakelen wij meteen een ambulance in.