Hoe snel kan de huisarts bij mij zijn?

Op alle huisartsenposten staan visiteauto’s. Als het medisch noodzakelijk is, kan de huisarts binnen een kwartier bij u zijn. De auto rijdt dan met blauw zwaailicht. Visites aan patiënten die minder spoed eisen, kunnen langer wachten.