Ik heb geen eigen vervoer. Kan de dokter naar mij toe komen?

Geen vervoer is geen reden voor de huisarts om een huisbezoek af te leggen. Alleen als u om medische redenen niet naar de post kunt gaan, komt de visite-arts aan huis. In andere gevallen moet u zelf voor vervoer zorgen.