Waarom stelt de triagiste standaard vragen over kinderen?

Huisartsenposten Oost-Brabant vindt de veiligheid en gezondheid van kinderen tot 18 jaar heel belangrijk. Daarom zijn we extra alert op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling.Bij alle kinderen die de huisartsenpost bezoeken, zal de huisarts of verpleegkundige een aantal standaard vragen stellen. Ook kan soms een kort lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Uw kind wordt dan bekeken op eventuele verwondingen. U mag tijdens het onderzoek bij uw kind blijven en de bevindingen worden altijd met u besproken.

Zorgen over uw kind
Door de uitkomst van het medisch onderzoek, of de antwoorden op de vragen, kan bij de huisarts het vermoeden ontstaan dat er problemen zijn in de thuissituatie van uw kind. De huisarts zal zijn zorgen dan met u bespreken en samen met u naar oplossingen zoeken.

Contact met andere hulpverleners
Door gebruik te maken van deze methode proberen we vroegtijdig probleemsituaties thuis of in de woonomgeving op te sporen. Ze kunnen we kinderen en hun ouders en verzorgers hulp aanbieden, bijvoorbeeld door te verwijzen naar een andere hulpverlener. De eigen huisarts krijgt ook altijd bericht over het contact van uw kind met de huisartsenpost en wat daar met u is besproken. U kunt ook zelf contact opnemen met het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Veilig thuis’: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of BEL GRATIS: 0800-2000 (dag en nacht, ook in het weekend).