Cliëntenraad

De WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) bepaalt dat de zorgaanbieder een cliëntenraad moet instellen. Het uitgangspunt is om de medezeggenschap van cliënten (patiënten), 1,2 miljoen in onze regio, zo laag mogelijk in de organisatie te realiseren. Onze cliëntenraad bestaat uit 7 personen en is een gesprekspartner van de Raad van Bestuur van de Huisartsenposten Oost-Brabant. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over zaken die met de organisatie en de zorgverlening op de huisartsenposten te maken hebben. Op deze manier denken en praten we mee over belangrijke zaken voor patiënten. Wij maken ons vooral sterk voor de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten die een beroep doen op de Huisartsenposten Oost-Brabant in de avond, nacht, weekenden en op feestdagen. In dit kader bezoeken we de triage- en huisartsenposten.

Contact via clientenraad@hapoostbrabant.nl