Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Samenstelling van de cliëntenraad

Voorzitter: Jan van den Elzen

Vicevoorzitter: Han Paul Spiers

Secretaris/penningmeester: Roel Korsten

Ambtelijk secretaris: Renée de Rooij

Leden

Letty van Broekhoven

Mariëtte van Mackelenbergh

Lode Vanderhallen

Wil Winter