Samenstelling van de Cliëntenraad

Voorzitter: Jan van den Elzen

Vicevoorzitter: Han Paul Spiers

Secretaris/penningmeester: Roel Korsten

Ambtelijk secretaris: Marianne van der Bruggen

Leden

Letty van Broekhoven

Mariëtte van Mackelenbergh

Corrie Nap

Lode Vanderhallen

Wil Winter