Samenstelling van de Cliëntenraad


Voorzitter: Jan van den Elzen | Vicevoorzitter: Han Paul Spiers | Secretaris/penningmeester: Roel Korsten | Ambtelijk secretaris: Marianne van der Bruggen

Leden

Letty van Broekhoven | Jacobien Hoefnagels | Corrie Nap | Wil Winter

Jan van den Elzen, Voorzitter

Ik ben sinds september 2019 lid van de Cliëntenraad en vanaf januari 2021 vervul ik de rol van voorzitter.​

De Cliëntenraad geeft mij de mogelijkheid om mee te praten over de belangen van de cliënten van het verzorgingsgebied van Huisartsenposten Oost-Brabant. ​

Ik ben praktisch ingesteld en altijd op zoek naar vernieuwingen en uitdagingen. Door mijn open houding en goede kennis van de structuur en de cultuur binnen de gezondheidszorg lukt het om mensen te motiveren en samen de juiste vertegenwoordiging van de cliënten uit de regio te zijn.  ​

Ik verwacht dat de Cliëntenraad een  team van mensen is die samen de juiste manier van communicatie vinden om een representatieve vertegenwoordiging te zijn van onze achterban

Han Paul Spiers, Vicevoorzitter

Ik ben Han Paul Spiers, 68 jaar, woonachtig in Eindhoven en sinds 1 oktober 2021 lid van de Cliëntenraad. In mijn werkzame leven ben ik 35 jaar als huisarts gevestigd geweest in Eindhoven, medio 2019 ben ik gestopt als praktiserend huisarts.

In mijn jaren als huisarts heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat patiënt en professional samen en in goed vertrouwen, elk vanuit hun eigen deskundigheid en perspectief, de zorg vormgeven.

Dat is de reden dat ik ben toegetreden tot de Cliëntenraad. Ik zie de Cliëntenraad als een multidisciplinair klankbord en overlegorgaan dat gezamenlijk tot weloverwogen concrete adviezen, plannen en acties komt om de belangen van de cliënten te behartigen.

Ik hoop vanuit de genoemde ervaring en deskundigheid op het gebied van de huisartsenzorg te kunnen bijdragen aan goede en veilige spoedzorg in de avond, nacht en weekenduren.

Roel Korsten, Secretaris/Penningmeester

Hoi, ik ben Roel Korsten, ik ben 41 jaar oud en woon in Helmond. Sinds september 2021 ben ik lid van de Cliëntenraad. Ik werk als regiomanager voor een winkelketen en sinds April 2021 heb ik een zoontje.

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de huisartsenposten over zaken die met de organisatie en de zorgverlening op de huisartsenposten te maken hebben. Op deze manier denken en praten we mee over belangrijke zaken voor patiënten. Wij maken ons vooral sterk voor de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten die een beroep doen op Huisartsenposten Oost-Brabant in de avond, nacht, weekenden en op feestdagen. In dit kader bezoeken we de triage- en huisartsenposten.

Goede huisartsenzorg bestaat volgens mij door gehoord te worden en wederzijds vertrouwen. Zoals iedereen, en zeker iedereen met een jong kindje bezoek ik ook weleens een huisarts of de huisartsenpost en met die ervaring wil ik graag meedenken en proberen de zorg te verbeteren. Hierom heb ik me aangesloten bij de Cliëntenraad.

Letty van Broekhoven, Lid

Sinds 1 januari 2016 ben ik lid van de Cliëntenraad.

De gezondheidszorg is voortdurend in beweging en de continuïteit staat regelmatig onder druk. Dat vraagt een Cliëntenraad, die flexibel en beweeglijk is om in die steeds veranderende context zijn bijdrage te kunnen leveren.

Die bijdrage bestaat erin om op te komen voor het belang van de cliënten, door o.a. hun ervaringen en meningen te inventariseren. Tijdens onze jaarlijkse bezoeken aan de posten krijgen we daar een beeld van.

Ik vind het belangrijk om de stem te laten horen van cliënten in een afhankelijke positie, omdat zij met spoed een HAP bezoeken.

Ik ga, met mijn collega’s, graag het gesprek aan met de bestuurder en met (een vertegenwoordiging van) de raad van commissarissen om op beleidsniveau mee te denken over de juiste keuzes voor de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening voor de cliënten in ons verzorgingsgebied.

Wil Winter, Lid

Mijn jarenlange ervaring als bestuurder van een vakbond hebben me in contact gebracht met veel facetten van de samenleving. Daarbij waren belangen van mensen aan de orde. In allerlei vormen als b.v. financiën, gezondheidsaspecten, armoede en medezeggenschap.

Na mijn pensionering ben ik bij het vrijwilligerswerk ingeschakeld, zoals ondersteuning van mensen en groepen in problemen, hulp bij financiën en belastingzaken, erfenissen etc. en omgang met de overheid. Daartoe behoorde ook het zitting nemen in een Cliëntenraad van een Gezondheidsorganisatie in Centraal Nederland.

Nu neem ik deel aan de werkzaamheden van de Cliëntenraad van de Huisartsenposten Oost-Brabant. En met plezier! Want deze vorm van zeggenschap en controle, namens veel cliënten, mag best ook leuk gevonden worden!

Corrie Nap, Lid

Sinds mei 2023 ben ik lid van de cliëntenraad en ik woon in Gerwen.

De belangen van de cliënt behartigen, op een andere manier dan ik gewend was, vormde voor mij de trigger om me aan te sluiten bij de cliëntenraad.

Voor mij is het als lid van de cliëntenraad belangrijk om altijd te denken aan wat gekozen beleid en veranderingen in de zorg voor de cliënt betekent. Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de cliënt op de huisartsenpost zich gehoord en veilig voelt in de avond, nacht en weekenden. En wat is ervoor nodig om zo optimaal mogelijk te communiceren, zodat de cliënt weet waar hij/zij aan toe is. Daarbij is het ook van belang om de ervaringen en meningen mee te nemen in het beleid van de HAP, die naar voren komen bij het patiëntervaringsonderzoek. Aan deze onderwerpen wil ik graag mijn bijdrage leveren.

Door mijn rugzak met werkervaring in de zorg, heb ik me de competentie ‘om te denken als patiënt/cliënt’ eigen gemaakt. Kennis van de huisartsenzorg heb ik opgedaan door ruim 10 jaar les te geven aan doktersassistenten.

Jacobien Hoefnagels, lid

MIjn naam is Jacobien Hoefnagels en sinds mei 2024 ben ik lid van de cliëntenraad.

Mijn hele werkzame leven ben ik verbonden geweest aan de zorg, zowel als zorgprofessional alsook in de functie van externe coach bij de begeleiding van teams en managers in alle geledingen.

Ik vind het heel belangrijk dat DIE zorg verleend wordt die nodig is en dat hiervoor de juiste keuzes worden gemaakt. Zeker binnen een huisartsenspoedpost is dit van belang omdat hier ook nog eens de emoties meespelen van een spoedsituatie.

Binnen de cliëntenraad zie ik de mogelijkheid om mee te denken, mijn stem te laten horen en samen te werken aan het realiseren van de cliëntbelangen zodat elke cliënt, ondanks de mogelijke ernst van de situatie, toch een goede ervaring heeft met de spoedpost.