Gebruik Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling zijn problemen die veel voorkomen in onze samenleving. Het kan dan gaan om verschillende vormen van geweld, zoals lichamelijke of geestelijke mishandeling, seksueel misbruik, belaging, bedreiging, verwaarlozing of financieel misbruik. De individuele en maatschappelijke gevolgen kunnen groot zijn. Daarom is het belangrijk dit geweld zo vroeg mogelijk op te merken. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt professionals bij het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gebruik van de meldcode is verplicht voor medewerkers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, dus ook wij als HAP Oost-Brabant houden ons aan deze Meldcode.

Wat houdt de Meldcode in?

De Meldcode bestaat uit 5 stappen die professionals helpen om al dan niet een melding te doen bij Veilig Thuis van het moment van signaleren van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling tot aan het besluit. Hieronder staan de stappen verder uitgelegd;

Stap 1:                In kaart brengen van signalen.

Stap 2:                Overleggen met een collega en met Veilig Thuis (verplichte stap): het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stap 3:                In gesprek gaan met de betrokkene(n) om zorgen te bespreken.

Stap 4:                Afweging maken van de ernst van de situatie. Bij twijfel kan altijd contact worden opgenomen met Veilig Thuis.

Stap 5:                Een beslissing nemen. Het afwegingskader in de Meldcode helpt de professional bij het nemen van een beslissing.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld,  kindermishandeling en ouderenmishandeling. Het is een regionale organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis beoordeelt bij elke melding die binnenkomt eerst de veiligheid van de leden van het gezin of huishouden. Op basis van de veiligheidsbeoordeling besluit Veilig Thuis of ze de melding door kan sturen naar een lokale hulpverlener. Is dat niet mogelijk dan gaat Veilig Thuis zelf in gesprek met het gezin of huishouden. In deze gesprekken krijgt Veilig Thuis duidelijk wat er aan de hand is en wat er tenminste moet gebeuren om het voor iedereen weer veilig te maken. Daarbij werkt Veilig Thuis nauw samen met andere instellingen en professionals die betrokken zijn bij het gezin of huishouden. Als de vermoedens niet bevestigd worden en er geen zorgen zijn over de veiligheid, dan sluit Veilig Thuis haar bemoeienis af. Voor advies en hulp kunt u Veilig Thuis bellen op 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).

Meer informatie

  • Meer informatie over de Meldcode is te vinden op de website van de KNMG.
  • Meer informatie over het Afwegingskader in de Meldcode is te vinden op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
  • Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op de website van Veilig Thuis.
  • Indien u meer informatie zoek over onderwerpen die hierboven beschreven staan kunt u ook de website van thuisarts.nl raadplegen.
Terug naar overzicht