Nieuws

 • PatiëntErvaringsOnderzoek

  In de hele maand september houden wij een PatiëntErvaringsOnderzoek. Dat houdt in dat we onze patiënten – die gebeld hebben en die op de huisartsenpost zijn geweest – actief vragen een korte vragenlijst in te vullen. Waarom doen wij dit? Omdat we graag willen weten wat de ervaring van de patiënt is met de huisartsenpost; […]

 • Gebruik Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

  Kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling zijn problemen die veel voorkomen in onze samenleving. Het kan dan gaan om verschillende vormen van geweld, zoals lichamelijke of geestelijke mishandeling, seksueel misbruik, belaging, bedreiging, verwaarlozing of financieel misbruik. De individuele en maatschappelijke gevolgen kunnen groot zijn. Daarom is het belangrijk dit geweld zo vroeg mogelijk op te merken. […]

 • Huisartsenpost Oss sluit per 1 juni

  Huisartsenspoedzorg in avond, nacht, weekend en tijdens feestdagen verplaatst naar Uden (of Den Bosch) Huisartsenposten Oost-Brabant sluit definitief de huisartsenpost in Oss vanaf 1 juni. De sluiting van locatie Oss is nodig om alle inwoners in ons verzorgingsgebied, nu, en in de toekomst, kwalitatief goede en veilige huisartsenzorg te kunnen blijven bieden. Wat betekent dit […]

 • Huisartsenposten Oost-Brabant voornemens om locatie Oss te sluiten 

  Sinds juli 2022 is de huisartsenpost in Oss beperkt open. Deze maatregel moest genomen worden vanwege een capaciteitsprobleem onder het zorgpersoneel. Het capaciteitsprobleem bleef en daarom hebben we het einde van 2022 gebruikt om naar de toekomst van deze huisartsenpost te kijken.   Het sluiten van een post is een besluit dat weloverwogen wordt genomen. […]