Huisartsenposten Oost-Brabant voornemens om locatie Oss te sluiten 

Sinds juli 2022 is de huisartsenpost in Oss beperkt open. Deze maatregel moest genomen worden vanwege een capaciteitsprobleem onder het zorgpersoneel. Het capaciteitsprobleem bleef en daarom hebben we het einde van 2022 gebruikt om naar de toekomst van deze huisartsenpost te kijken.  

Het sluiten van een post is een besluit dat weloverwogen wordt genomen. Hiervoor doorlopen we een interne en externe besluitvormingsroute. De interne route is inmiddels afgerond. Daarom spreken we voor nu van een ‘voorgenomen besluit’ om huisartsenpost Oss te sluiten. De definitieve besluitvorming zal plaatsvinden na de toetsing van de externe zorgorganen. 

“We hebben verschillende invalshoeken in onze overwegingen meegenomen met als uiteindelijk doel de inwoners in ons verzorgingsgebied, nu, en in de toekomst, kwalitatief goede en veilige huisartsenzorg te kunnen bieden”, aldus Steven Han, bestuurder van Huisartsenposten Oost-Brabant.  

Belang van de patiënt 
De keuze om een voorziening zoals een Huisartsenpost dichtbij waar patiënten een consult krijgen op te heffen, brengt voor betreffende patiënten ongemak met zich mee. Dit betekent immers dat hij/zij verder moet reizen om gedurende de avond- nacht- en weekenduren (ANW-uren) door een huisarts gezien te worden. In regelgeving1 is bepaald dat huisartsenspoedzorg in ANW-uren binnen 30 minuten autorijden bereikbaar moet zijn. Analyse van het RIVM laat zien dat wij bij sluiting van locatie Oss hieraan blijven voldoen. Er zijn natuurlijk ook andere overwegingen die volgens ons meegenomen moeten worden, zoals continuïteit en toekomst van de spoedzorg en de impact op de dagzorg. 

Continuïteit en toekomst van spoedzorg 
Naast het belang van de patiënt die als inwoner van de regio wellicht verder moet reizen voor het consult, moet ook de continuïteit en toekomst van spoedzorg voor alle inwoners van de regio in ogenschouw worden genomen. De dienstbelasting voor de huisartsen en medewerkers maakt het moeilijker om de roosters rond te krijgen en ook om de beschikbaarheid van de vaste eigen huisarts gedurende de dag te kunnen garanderen. Van dit laatste effect hebben niet alleen de patiënten die in de ANW-uren met een spoedvraag komen last maar in feite alle inwoners van de regio die overdag hun huisarts willen bereiken. 
Een huisarts die een ANW-dienst doet is de volgende dag niet of minder goed bereikbaar en inwoners zijn met name in de dagzorg gebaat bij een eigen huisarts die de patiënt kent. Daarom is het belangrijk dat we Huisartsenposten Oost-Brabant zo inzetten dat de urgente huisartsenzorg in ANW-uren goed bereikbaar is en de frequentie van dienstbelasting uitvoerbaar blijft. 

[1] De bereikbaarheidsnorm is dat 90% van de inwoners van het werkgebied binnen 30 minuten met eigen auto een huisartsenpost moeten kunnen bereiken (InEen, 2015). 

Terug naar overzicht