Locatie Bommelerwaard van Huisartsenspoedpost Oost-Brabant gaat definitief sluiten

Sinds juli 2022 is de spoedpost Bommelerwaard in Hedel gesloten. Dit kwam voort uit personeelsgebrek en de bedoeling was destijds dat dit tijdelijk zou zijn. In de afgelopen periode heeft Huisartsenspoedpost Oost-Brabant de tijd genomen om te bepalen of heropening noodzakelijk was. Hieruit is gebleken dat voortzetting van de zorg op het Spoedplein bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis de beste optie is.

Onder voorbehoud van een akkoord van het regionaal overleg acute zorg in de regio Oost is besloten de spoedpost Bommelerwaard in Hedel per 1 april 2024 definitief te sluiten.

‘Het is een weloverwogen voorgenomen besluit’, vertelt Bas ten Dam, bestuurder van Huisartsenspoedpost Oost-Brabant. ‘De interne route is inmiddels afgerond. Daarom spreken we voor nu van een voorgenomen besluit om de spoedpost in de Bommelerwaard te sluiten. De definitieve besluitvorming zal plaatsvinden na de toetsing van het regionaal overleg acute zorg (ROAZ) in de regio Oost


Waarom sluit de spoedpost in de Bommelerwaard?

De reden van de tijdelijke sluiting vanaf juli 2022 was een capaciteitsprobleem onder de doktersassistenten. Dit probleem is ondertussen niet opgelost én er zijn meerdere redenen bijgekomen om deze locatie definitief te sluiten, namelijk:

  • Het aantal consulten op spoedpost Bommelerwaard is te laag om de inzet van een huisarts optimaal te benutten.
  • Huisartsenspoedpost Oost-Brabant richt zich de komende jaren op de ontwikkeling van spoedpleinen die fysiek gesitueerd zijn bij een SEH van een ziekenhuis. Op het spoedplein Den Bosch (bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis) zullen ook andere aanbieders van acute zorg zich aansluiten. Dit sluit aan bij het Integraal Zorgakkoord (IZA).
  • Voor patiënten zijn er meer mogelijkheden tot het leveren van acute zorg, diagnostiek, medicatie en tweedelijns expertise als de post op het spoedplein gesitueerd is. Voor sommige patiënten wordt voorkomen dat zij twee posten moeten bezoeken, omdat zij in de toekomst direct naar de spoedpost bij het JBZ worden gestuurd. Daar krijgen zij de zorg die nodig is. De juiste zorg op de juiste plek. Van groot belang voor de patiënten.

Langere reistijd
Voor patiënten uit desbetreffende regio wordt de reistijd iets langer wanneer zij gedurende de avond- nacht- en weekenduren (ANW-uren) door een huisarts gezien willen worden. Echter bij het sluiten van de locatie in de Bommelerwaard wordt ruimschoots voldaan aan de landelijk gestelde bereikbaarheidsnorm van het RIVM.  

Continuïteit en toekomst spoedzorg
Naast het feit dat de patiënt, als inwoner van de regio, wellicht verder moet reizen voor het consult, moet ook de continuïteit en toekomst van spoedzorg voor alle inwoners van de regio in ogenschouw worden genomen. De tijdelijke sluiting van de spoedpost heeft genoeg tijd gegeven om deze argumenten hiervan te wegen en de situatie goed te analyseren. De kwaliteit en veiligheid van de zorg kunnen we beter waarborgen als de zorg geconcentreerd wordt op het Spoedplein bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

De verwachting is dat half maart het voorgenomen besluit omgezet wordt in een definitief besluit.

Terug naar overzicht