Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Wanneer bel ik de huisartsenpost?

 • Wanneer bel ik de huisartsenpost?

  Bij een levensbedreigende situatie belt u meteen 112. Heeft u ’s avonds, ’s nachts of in het weekend zorg nodig die niet kan wachten, bel dan de huisartsenpost. Bijvoorbeeld voor een verdraaide knie of een plotseling ziek kind. Als het nodig is, sturen we meteen een ambulance of huisarts naar u toe. In andere gevallen […]

 • Ik ben doof of slechthorend. Hoe kan ik contact opnemen met de Huisartsenpost?

  Als u een auditieve beperking of een spraakbeperking heeft, kunt u de huisartsenpost bellen via KPN Teletolk* (www.kpn.com/teletolk). Dit is een tekst- en beeldbemiddelingsdienst waardoor doven, slechthorenden, mensen met een spraakbeperking en horenden met elkaar bellen. Wanneer u niet (meer) in staat bent om gebruik te maken van reguliere telefonie, kunt u gebruik maken van […]

 • Ben ik meteen aan de beurt op het spreekuur?

  In principe wel, omdat de afspraak al aan de telefoon wordt ingepland. Maar een afspraak vóór u kan uitlopen en er kan een acute hulpvraag tussendoor komen. Dan moet u (even) wachten. De doktersassistente kan meestal wel inschatten hoe lang de wachttijd is.

 • Krijg ik de huisarts aan de lijn?

  Nee. De telefoon wordt opgenomen door een speciaal opgeleide doktersassistent/triagist. Deze geeft u een goed advies. Het advies wordt altijd gecontroleerd door de huisarts. De assistent maakt afspraken voor een bezoek aan de post of een doktersvisite bij u thuis.

 • Waarom moet ik eerst bellen?

  De huisartsenpost verleent uitsluitend spoedeisende hulp. Daarom stelt de doktersassistent u een aantal vragen over uw spoedeisende gezondheidsklachten. Daarna beslist de assistent, vaak in overleg met de huisarts, welke hulp hoe snel nodig is. Als het nodig is wordt er direct een afspraak ingepland bij de voor u meest gunstig gelegen huisartsenpost.

 • Wanneer bel ik de huisartsenpost en wanneer ga ik naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis?

  De huisartsenpost is er voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor u anders uw huisarts zou bellen. De Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis is bedoeld voor ernstige situaties, waarbij inzet van een medisch specialist nodig is. Bij twijfel belt u eerst de huisartsenpost. Let op: heeft u ’s avonds, ’s nachts of in het weekend dringende medische klachten die […]