PatiëntErvaringsOnderzoek

  • PatiëntErvaringsOnderzoek

    In de hele maand september houden wij een PatiëntErvaringsOnderzoek. Dat houdt in dat we onze patiënten – die gebeld hebben en die op de huisartsenpost zijn geweest – actief vragen een korte vragenlijst in te vullen. Waarom doen wij dit? Omdat we graag willen weten wat de ervaring van de patiënt is met de huisartsenpost; […]

  • Gebruik Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

    Kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling zijn problemen die veel voorkomen in onze samenleving. Het kan dan gaan om verschillende vormen van geweld, zoals lichamelijke of geestelijke mishandeling, seksueel misbruik, belaging, bedreiging, verwaarlozing of financieel misbruik. De individuele en maatschappelijke gevolgen kunnen groot zijn. Daarom is het belangrijk dit geweld zo vroeg mogelijk op te merken. […]

  • Huisartsenpost Oss sluit per 1 juni

    Huisartsenspoedzorg in avond, nacht, weekend en tijdens feestdagen verplaatst naar Uden (of Den Bosch) Huisartsenposten Oost-Brabant sluit definitief de huisartsenpost in Oss vanaf 1 juni. De sluiting van locatie Oss is nodig om alle inwoners in ons verzorgingsgebied, nu, en in de toekomst, kwalitatief goede en veilige huisartsenzorg te kunnen blijven bieden. Wat betekent dit […]