Tarieven Huisartsenpost

De basisverzekering dekt de kosten van de huisarts en dus ook van de huisartsenpost. Bent u verzekerd, dan gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u niet verzekerd, dan betaalt u de kosten van het consult of recept direct op de huisartsenpost. Pinnen heeft de voorkeur (contant is ook mogelijk).

Tarieven: per 1 maart 2017 gelden de volgende tarieven:

  • Telefonisch consult  € 25,00
  • Herhaalrecept  € 25,00
  • Consult op de huisartsenpost  € 97,71
  • Visite  € 146,56

Huisartsenposten stellen niet zelf hun tarieven vast. Dit gebeurt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).